…Een huis symboliseert het fysieke lichaam van een persoon | daarom, afhankelijk van de toestand waarin het huis verkeert, zal de dromer zich fysiek zo voelen. Wanneer de dromer zijn of haar eigen huis in de huidige tijd ziet en het ziet er prachtig uit, geeft dat vreugde aan voor het succes in de zaken en zaken die de dromer beheert. Als er nieuwe pleeggezinnen in de droom zijn, vooral van kinderen, duidt dat op rust en een prettig thuis– en werkleven. Wanneer er kleine, oude en verwaarloosde huizen in de droom zijn, geeft dit aan dat de gezondheid van de dromer achteruitgaat en dat zaken, werk, enz., Van kwaad tot erger zullen gaan als ze niet onmiddellijk en effectief worden behandeld. Als de dromer zijn of haar eigen huis verlaat, betekent dit dat er een interne zorg is over het wagen aan nieuwe activiteiten op zoek naar fortuin. Dromen om een ​​oud huis te bezoeken waar de dromer tijdens zijn jeugd woonde, betekent dat de dromer goed nieuws zal ontvangen. Naar binnen gaan is een teken van grote tevredenheid over het behaalde succes bij bepaalde activiteiten. Wanneer een oud huis verlaten, verwaarloosd en half verwoest lijkt te zijn, geeft dit aan dat de dromer aan een pijnlijke ziekte zal lijden als hij niet op tijd wordt behandeld. Het kan ook duiden op ziekte en zelfs overlijden van een familielid of vriend. Wanneer de dromer een heel jonge vrouw is, duidt dit op diepe droefheid vanwege een vriendschap die verloren zal gaan. Dromen over het willen verhuizen naar een ander huis duidt op het verlangen naar een verandering van leven, die misschien snel genoeg zal gebeuren. Afhankelijk van de omstandigheden waarin het huis verschijnt, zal deze verandering goed of slecht zijn (tot welvaart of verslechtering in zowel gezondheids- als economische termen)….

…Het symboliseert ons wezen en onze persoonlijkheid. De voorkant van het huis symboliseert de buitenkant van de dromer en het interieur van het huis, het intieme leven. Eetkamer en keuken staan ​​voor voedsel en spijsvertering. Slaapkamer geeft rust en seks aan. Badkamer – fysieke en morele reinheid. Bovenste verdiepingen vertegenwoordigen hoofd en geest. Warehouse duidt het onderbewustzijn aan. Deuren vertegenwoordigen toegang tot onze ziel. Een oud, vervallen huis symboliseert een verouderde toestand van leven en denken. Een zinkende vloer of plafond symboliseert de ineenstorting van de idealen en principes….

…Droom van een huis betekent dat uw doelen goed zijn gedefinieerd; tevredenheid in het gezin. Dromen om het huis te bouwen, betekent beloften nakomen….

…Droom waarin je een huis hebt, betekent dat je doelen goed zijn gedefinieerd en op schema liggen; het geeft ook aan dat uw gezinsleven vol voldoening is. Droom van het bouwen van een huis betekent dat de beloften binnenkort worden nagekomen….

Kondigt aan dat verwachte vergaderingen worden geannuleerd.

Deze droom is een oproep tot gezinsvereniging, een terugkeer naar traditionele gewoonten en gevoelens, meer communicatie tussen alle leden van het gezin.

Onthult wensen van veiligheid of rust om uit te rusten en na te denken over de problemen waarmee we worden geconfronteerd.

…Dromen dat je een gebouw overweegt, symboliseert hoge ambities, maar dat je het type persoon bent dat niet altijd aan je eigen verplichtingen kan voldoen, en dit kan je problemen bezorgen. Dromen over een gebouw dat je bewondert en de details ervan of de schoonheid ervan opmerken, suggereert dat wat je doet de goede kant op gaat. Dromen over een oud gebouw dat wordt vernietigd, impliceert onzorgvuldigheid en / of nalatigheid in uw zaken; daarom is het het beste om uw schulden en verplichtingen onder controle te krijgen. Dromen dat u een elegant huis bezit, symboliseert aanstaande belangrijke en gunstige veranderingen in uw bedrijf die u kunnen dwingen uw huis te veranderen. Dromen over grote en statige gebouwen die omgeven zijn door groene en bloemrijke tuinen, symboliseert een lang en plezierig leven, een leuk en vol reisleven. Dromen dat je een gebouw of huis aan het bouwen bent, suggereert aanstaande veranderingen in je zaken. Als het een groot gebouw is, zullen die veranderingen erg belangrijk zijn, en als het een huis is, zullen die veranderingen klein zijn. Dromen over veel huizen van elke grootte, die oud en verwoest zijn, duidt op een verslechtering van uw eigen gezondheid en dat u het risico loopt een ziekte te krijgen die op de een of andere manier uw hele gezin zal treffen. Het geeft ook aan dat u aanzienlijke materiële verliezen zult ervaren….

…Water in de taal van dromen is erg belangrijk, het symboliseert het leven, de gevoelens en het innerlijke leven van mensen. Als het water helder en schoon is, kondigt het een zo lang en gelukkig leven aan als onze gevoelens. Mineraalwater symboliseert herstel, verbetering van de gezondheid. Heilig water betekent lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als het water vuil is of vastzit, duidt dit meestal op schande en tegenslagen van morele aard. Als water bitter, schaduwachtig of gelig wordt, voorspelt het ziekte. Bedorven betekent leven met woede in je lichaam. Reek, het betekent verduisterde goederen. Vastgelopen betekent het verlies van vrijheid. Zwartachtig, het betekent een ongelukkig huwelijk. Water ontvangen in een container duidt op gezondheid. Water ontvangen zonder het te drinken en het op te slaan duidt op hebzucht. Als we water naar een ander huis brengen en geld ontvangen, verkopen we in feite onze eerlijkheid en zuiverheid. Als we het kosteloos meebrengen, toont het genade en religiositeit. Regenwater voorspelt een overvloedige oogst, tenzij het de aarde doorweekt en snel verdwijnt, dan duidt het op verlies van eigendom en vernederingen. Als er lekken zijn in een huis zonder regen, kondigt het rouw aan in dat huis. Als het maar een lek is, betekent dit lijden en gevaar voor de dromer. Als er water door de muren stroomt, duidt dit op rouwende familieleden of vrienden. Door water te zien stromen in een eigendom van de dromer, kondigt het grote materiële welvaart aan, vergezeld van goede gevoelens. Lopen op water vertelt ons dat we door een gevaarlijke periode gaan. Als we zinken, lopen we groot gevaar. Het zien van veel water dat door sterke golven wordt bewogen, duidt op verdriet, als het onszelf weerspiegelt, geeft dit duidelijk aan dat we rijkdom zullen verwerven, en als het ons mooier weerspiegelt dan we in werkelijkheid zijn, betekent het dat we liefde in anderen zullen vinden. Koud water drinken voorspelt gezondheid; en kou, ziekte. Een koud water nemen geeft blijk van onbegrip. Een warme douche betekent geluk; en erg heet betekent scheiding of echtscheiding….

…Het symboliseert de scheiding tussen twee werelden en tussen twee levensfasen. De droom voorspelt dat je een cruciaal punt in je leven nadert waarin de oriëntatie van je verlangens en ambities zal veranderen. Om voor de drempel van een huis te stoppen en de eerste stap te willen zetten, betekent dit dat je je wilt aansluiten bij een gemeenschap, maar dat je nog niet helemaal een besluit hebt genomen. Als je stopt voor de drempel van een huis, maar deze niet oversteekt, dan laat het zien hoeveel je jezelf beschermt….

…Dromen van het huren van een huis kondigt aan dat er straks op verschillende manieren nieuwe verbetermogelijkheden zullen komen. Dromen dat je geen huis kunt huren, houdt in dat je erkent dat je niet in staat bent om bepaalde dingen te doen of bepaalde taken uit te voeren, goed of slecht. Dromen van het betalen van huur geeft aan dat uw economische draagkracht bevredigend is, waardoor uw projecten kunnen worden gerealiseerd. Dromen dat je geen huur kunt betalen, betekent dat er slechte tijden naderen….

…Deze droom is bijna altijd een indicator dat belangrijke gebeurtenissen ons leven zullen veranderen, als gevolg van een grote verandering waaraan we ons moeten aanpassen. Als je in de droom op het punt staat de drempel van een huis over te steken, moet je nadenken over het soort mensen dat je daar gaat aantreffen, de kenmerken van het huis en de hele sfeer erin, om de juiste betekenis te geven aan de droom….

…Dromen over een latei die nieuw of in goede staat is, geeft aan dat er gunstige veranderingen op komst zijn. Je huis zal verbeteren. Een verrotte of verbrande horizontale balk die het gewicht van de muur boven een raam of deur ondersteunt, betekent dat uw huis financiële problemen zal ondervinden….

…Het verbranden van je huis in een droom is een slecht voorteken, het is een waarschuwing voor toekomstige gebeurtenissen: gevaar, ziekte of dood. Dromen over een brandend commercieel gebouw betekent economisch verlies. Dromen over verbranding van een deel van je lichaam is een teken van ongeluk en onvermogen om je aan het werk te wijden. Het verbranden van een meubelstuk of een deel van uw huis wijst op discussies en familieconflicten. Het verbranden van een gebouw betekent dat er veel problemen op komst zijn. Droom van langzaam branden betekent instabiliteit in je liefdesrelaties….

…Dromen dat je huis in brand staat, duidt op gevaar, ziekte of dood. Dromen dat een commercieel gebouw in brand staat, betekent een afname van de rijkdom. Dromen dat een deel van je lichaam brandt, is een teken van onvermogen om aan het werk te gaan. Dromen van een brandend meubelstuk in je huis duidt op persoonlijke conflicten. Een droom van een brandend gebouw betekent dat er grote problemen komen. Dromen dat er iets brandt, toont langzaam instabiliteit in romantische relaties….

…Als een jonge vrouw droomt dat ze haar huis of haar familie, of haar baan of bedrijf verlaat, symboliseert dit dat ze zich in een ongemakkelijke omgeving bevindt waarin ze leeft, en wenst ze verandering. het suggereert ook om aandacht te schenken aan verschillende problemen, waaronder het liefdesleven. Dromen dat je in de steek gelaten wordt, geeft aan dat er moeilijkheden zullen zijn bij het plannen van een succesvolle toekomst, vanwege een zeker wantrouwen jegens anderen. Wanneer anderen ervan droomden verlaten te worden, betekent dit dat ze te maken hebben met moeilijke omstandigheden en beperkingen die overwonnen moeten worden. Als je droomde dat je van huis gaat, geeft dit aan dat er familie- of geldproblemen op je pad komen. U zult verliezen en teleurstellingen lijden door de betrokkenheid van slechte mensen. Als je ervan droomde je vriendin, vriend of geliefde te verlaten, dan geeft dat aan dat je met verliezen te maken zult krijgen, zoals je vriendschappen, relaties of zakelijke aangelegenheden. Als je ervan droomde je partner te verlaten, laat zo’n droom zien dat je verrast zult zijn door een bericht dat je misschien ontvangt. het is niet per se een persoonlijke kwestie, het kan iets uit uw professionele leven zijn. Als wat overblijft de religie is die zichzelf belijdt, dan duidt dit op deloyaliteit waarvoor er lijden en wroeging zal zijn voor het beledigen van het geloof van anderen die mogelijk in een positie verkeren om wraak uit te oefenen. Als je ervan droomde kinderen achter te laten, geeft dit aan dat er tegenslagen en verliezen zullen zijn door een gebrek aan rust. Misschien laat de droom zien dat je de neiging hebt om overhaaste beslissingen te nemen in plaats van er kalm over na te denken. Als u ervan droomde uw bedrijf te verlaten, laat zo’n droom enkele belangrijke kwesties zien die moeten worden aangepakt, anders krijgt u problemen met belangrijke instellingen. Als je droomt dat een familielid of vriend is achtergelaten op een schip of boot, dan geeft dit aan dat complicaties in zakelijke of sociale relaties zullen naderen. in het geval dat de persoon op de boot op de een of andere manier ontsnapt en uiteindelijk het vasteland bereikt, geeft aan dat ondanks de problemen die zich zullen voordoen, deze persoon vrij zal gaan, en als er verliezen zullen zijn, zullen deze niet significant zijn. Als je droomde dat je ergens of op een onbekende locatie in de steek werd gelaten, geeft dit aan dat er morele straf voor ondankbaarheid zal worden aangeboden….

…Een object in ons huis uitladen duidt op een comfortabele economische situatie, geldelijke winst. In het huis van iemand anders voorspelt het dat je hulp en troost zult brengen aan mensen in je omgeving….

…Als je droom dat je je huis veegt, een huis een teken is van een goede gezondheid en welvaart. Als de straat wordt geveegd, geeft dit aan dat anderen je met respect zullen bekijken. Als u veel veegt, betekent dit dat u een groot materieel verlies ervaart….

…Dromen over vuilnis op de grond betekent dat je verkeerde zaken doet of dat je negatieve sociale of romantische relaties hebt, die allemaal slechte resultaten zullen opleveren. Als een jonge vrouw droomt van vuilnis op de vloer van haar huis, suggereert dat dat haar minnaar de moeite niet waard is of haar bedriegt en zal het haar een bitter persoon maken. Als een getrouwde vrouw droomt van vuilnis op de vloer van haar huis, suggereert dit dat de man niet is waar ze aan denkt, of dat haar vrienden niet betrouwbaar zijn….

…Dromen van kleine kinderen of baby’s is altijd een goed symbool en suggereert goede dingen voor de dromer in de nabije toekomst. Dromen om met kinderen te spelen symboliseert goede dingen omdat het zou kunnen betekenen dat de zaken van de dromer zich op een bevredigende manier ontvouwen. Dromen van het zien van kinderen die graag spelen of studeren op de vloer, betekent dat er in de nabije toekomst vele soorten succes zullen zijn. Dromen van kinderen die huilen nadat ze een straf hebben ondergaan, kan betekenen dat de dromer binnenkort teleurstellingen krijgt van vrienden waarvan de dromer dacht dat ze oprecht waren. Als een moeder droomt dat haar kinderen ziek zijn zonder dat ze in het echt ziek zijn, dan kan dat betekenen dat ze zich zorgen maakt over verschillende problemen die met haarzelf en haar huis te maken hebben. Dromen dat haar jongste zoon ziek of dood is, suggereert dat de dromer zich grote zorgen maakt omdat ze bang is om slecht nieuws te ontvangen. Dromen om kinderen aan hun lot over te laten, kan betekenen dat het risico bestaat alles te verliezen dat is gewonnen door dwaasheden en fouten te begaan. Als je droomt van heel jonge meisjes, die gelukkig en gezond zijn, dan suggereert dit dat er in het huis van de dromer geluk, gezondheid en welvaart is. Als deze jonge meisjes ziek lijken in de droom (zwak, mager en verdrietig), dan is de betekenis het tegenovergestelde. Als een man ervan droomt dat hij een meisje of een jonge vrouw is, suggereert dit dat hij een neiging tot homoseksualiteit heeft….

…Dromen dat je in de steek bent gelaten door je geliefde, betekent dat je teleurgesteld zult zijn door slechte mensen. Als u ervan droomt uw huis te verlaten of te verlaten, betekent dit economische welvaart….

…Dromen van rijst is een teken van succes in zaken, liefde en vriendschap. Juist vanwege deze dingen worden op bruiloften gebruikt om de pasgetrouwden geluk te wensen. Rijst eten in een droom symboliseert lange tijd welvaart. Dromen over het mengen van rijst met een ander onzuiver ding duidt op ziekten, woede of verbreking van relaties. Een jonge vrouw die ervan droomt om te koken, kan verwachten dat ze ten huwelijk wordt gevraagd en dat ze een economisch welvarend en vredig huis heeft….

…Als een vrouw van geld droomt, vooral in overvloed, suggereert dit dat ze met een rijke man wil trouwen, of als de vrouw al getrouwd is, verlangt ze ernaar dat haar man rijk wordt. Dromen om geld op de grond te vinden of op een andere manier, duidt op een tekort aan geld en ook op kleine zorgen, maar later zal geluk komen omdat er veranderingen in het leven van de dromer zullen zijn. Dromen om geld te betalen suggereert dat het bedrijf en de zaken die worden afgehandeld, van kwaad tot erger zullen gaan. Dromen om geld te sparen en te houden, duidt op welvaart in de nabije toekomst. Dromen dat geld verloren is gegaan, kondigt verdriet en moeilijkheden aan voor de dromer en het huis van de dromer. Dromen over het tellen van geld en beseffen dat er geld ontbreekt, duidt op bezorgdheid over het onvermogen om schulden te betalen. Dromen om zonder aanwijsbare reden geld te krijgen, is een risico om in het verkeerde en gevaarlijke gedrag te vervallen. Dromen om gouden munten te krijgen, geeft in feite aan dat er vreugde zal zijn in het leven van de dromer en misschien wel voorspoed. Dromen van het vinden van pakjes legaal geld, maar iemand ze laten claimen, duidt op verliezen in het bedrijf en de zaken die worden afgehandeld, vanwege de aanwezigheid van gewetenloze vrouwen. Deze droom wordt meestal geassocieerd met mensen die een verdwaald en oneervol leven leiden, wat de verliezen verklaart. Dromen om naar veel geld te staren, maar het niet aan te raken, of het zelfs niet te willen, duidt op zelfvertrouwen, en dat zodra de dromer een poging doet, rijkdom en welvaart zullen komen. Dromen om geld te vragen is een slecht voorteken, want dat kan in het echte leven gebeuren, of het kan betekenen dat vrienden hun steun beginnen in te trekken….

…Het vinden van een jas geeft aan dat u economische problemen en grote obstakels zult hebben die u moet overwinnen; op zoek naar een regenjas om jezelf tegen de regen te beschermen, betekent dat je een groot geheim moet verbergen om problemen in je huis te voorkomen….

…Kelders zijn, net als zolders, meestal geïsoleerd van de rest van het huis, en ze bevatten allerlei nutteloze, oude en vervallen dingen; dit alles symboliseert de droom, wat betekent dat dit is hoe de dromer zich voelt. Dromen van jezelf in een kelder kan betekenen dat je kansen op succes en welvaart ziet, maar je laat ze wegglippen, je verspilt ze door je eigen absorptie. Dromen van jezelf in een slecht verlichte kelder kondigt een prestigeverlies aan vanwege je slechte gedrag. Wanneer we in dromen vastzitten in een kelder, symboliseert dit gewoonlijk opkomende tegenslagen en lijden dat het leven zo moeilijk zal maken; als we tijdens de droom erin slagen te ontsnappen, is dat een teken dat onze situatie zal verbeteren en dat we zeer interessante voorstellen zullen ontvangen, vooral op het gebied van werk….

…Als het om een ​​deur of raam gaat, duidt het op een verlangen om ons van buitenaf te beschermen. Als het verwijst naar de luiken van het huis, dan voorspelt het pijn en verdriet….

…Dromen dat je een goede buur hebt, betekent dat je van rust geniet. Als je droomt van een boze buur, betekent dat ruzie, jaloezie en een mogelijke verhuizing van huis….

…Geeft de mogelijkheid aan van een interview met positieve resultaten. Vrede en harmonie in huis….

…Dromen dat je ziek bent terwijl je dat echt niet bent, is een waarschuwing dat je aan een ziekte begint te lijden, hoewel het geen ernstige ziekte is, het zal je activiteiten veranderen. Dit soort dromen waarschuwt ook dat u ernstige problemen kunt ervaren met uw familieleden of goede vrienden. Als een jonge vrouw droomt dat ze ziek is, suggereert dat dat ze bang is om vrijgezel te blijven. Dromen van een ziekte en erger als het een epidemie is, suggereert dat u mogelijk lijdt aan bepaalde psychische stoornissen. Als dit is bevestigd, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Dromen dat je altijd ziek bent, geeft aan dat je zaken niet goed gaan en dat ze zullen blijven verslechteren; ook dit soort dromen verwijst meestal naar uw gezondheid. Dromen dat een vriend of geliefde ziek is, suggereert dat uw familie of vrienden waarschijnlijk een ongeluk zullen krijgen dat ook u zal treffen. Dromen dat iemand aan een ziekte lijdt, of als u de patiënt bent, gecompliceerde problemen voor u aankondigt, dus u moet al uw zaken doornemen voordat u actie onderneemt, zonder uw gezondheid te verwaarlozen. Dromen dat er een verpleegster bij je thuis logeert, suggereert opkomende ziektes en andere problemen, bijvoorbeeld: het bezoek van onaangename mensen. Dromen dat een verpleegster je huis verlaat, suggereert dat alles goed gaat, inclusief je gezondheid. Als een jonge vrouw droomt dat ze verpleegster is, suggereert dat dat haar vrienden haar waarderen….

…Het zien van een schilderij in een droom vertegenwoordigt uw behoefte om te uiten. Een schilderij is een symbool van intuïtie en innerlijke realisaties. Dromen dat je je huis schildert, betekent dat je succes zult vinden in een nieuw project. Overweeg de kleur van het schilderij om de aanvullende betekenissen te bepalen. De rode verf kan bijvoorbeeld uw ingesloten opwinding bevatten. Dromen dat het schilderij je kleren bevlekt, betekent dat je te veel bekritiseerd wordt en dat het je pijn doet….