Brief M.

Het symboliseert de opkomst en ondergang van getijden en veranderingen in het leven, maar ook de brug die ons in staat stelt verder te reiken.