Migratie

Als we vogels zien migreren, duidt dat op een verlangen om onze omgeving te veranderen.