Berisping

Dromen over het ernstig uitschelden van kinderen, familieleden of anderen, als ze jonger zijn dan de dromer, geeft aan dat de dromer zichzelf in het echte leven superieur acht aan de mensen om hem heen, wat, als het goed wordt behandeld, goede resultaten kan opleveren, zoals een promotie in sociale en economische status. Als de dromer echter niet weet hoe hij ermee om moet gaan en ijdelheid en roekeloosheid begint te vertonen, zal hij het tegenovergestelde effect hebben.