Verlating

Of we nu in de steek worden gelaten of degenen zijn die iemand anders in de steek hebben gelaten, het is een feit dat dit fenomeen vrij vaak voorkomt in dromen en zich leent voor vele nuances in interpretatie. In de steek gelaten worden is vaak het onderwerp van enkele nachtmerries, maar bij nadere analyse kan het betekenen dat je je bevrijd voelt, vooral als degene die ons verlaat autoriteit of macht over ons betekent. Deze dromen duiden in ieder geval meestal op angst en hiermee moet rekening worden gehouden in termen van onze gezondheid, misschien omdat we een melding ontvangen van ons onbewuste. Als wij degenen zijn die het opgeven, kan dat betekenen dat we gevangenen zijn van een idee, omstandigheid, persoon of groep en dat we uit deze situatie willen komen, al was het maar in dromen die stap durven zetten.