Gier

In veel verdragen wordt dit dier geïnterpreteerd als een symbool van de vijand. Als we hem in de droom identificeren, betekent dit dat we ons goed voorbereid voelen om degenen die ons bedreigen te confronteren. Als de gier ons vreemd blijft, vertelt de droom ons ook dat er tijden van strijd en tegenspoed zullen komen, maar alleen als een waarschuwing om voorbereid te zijn op onverbiddelijke vijanden.