Brief K.

Dit is geen letter die heel vaak in de Engelse taal wordt gebruikt, maar het wordt als een symbool beschouwd en wanneer het in een droom verschijnt, betekent dit het verlangen om het onbekende te bereiken.