Brief n

Het opmerken van wat er werd gezegd met de letter N, de letter N in een droom kan worden geïnterpreteerd als de bekroning van succes, na veel problemen of vele ups en downs die je had.