Chirurg

Een chirurg zien voorspelt ziekte of een ongeval. Als de chirurg aan het opereren is, geeft dit aan dat er vanuit moreel oogpunt iets mis is met ons.