Truc, truc

Trick or ploy in een droom laat zien dat je moet proberen wantrouwiger te zijn als je niet wilt dat wat de rechtmatige van jou is, wordt weggenomen.