Standbeelden

Mannenbeelden betekenen eer en glorie. Vrouwelijke beelden duiden op vruchtbaarheid. Pratend standbeeld, voorspelt dat één persoon je zal verbijsteren. Lopend standbeeld is een teken dat er een groot probleem opdoemt.