Bundel

Als we dromen, hebben we een bundel bij zich, dat betekent dat we hard moeten werken waarvoor we waarschijnlijk niet zullen worden beloond. Als we kijken terwijl anderen de bundel dragen, geeft dit aan dat we egoïstisch zijn en dat we onze verantwoordelijkheden uit de weg gaan.