Zigeuners

Als de zigeuners van onze dromen heimelijk en dreigend zijn, dan onthult dat onze angst om bedrogen of beroofd te worden. Als het een zigeunerwagen is, symboliseert het een rusteloze houding en een verlangen om te ontsnappen. Als een zigeuner ons fortuin vertelt, laat dat zien dat we niet tevreden zijn met onze huidige situatie. Dromen dat een zigeunerviolist melodieën voor ons speelt, laat zien dat we te romantisch zijn en geneigd zijn om aan de realiteit te ontsnappen.