Oesters

Dromen over de oesters is het perfecte symbool van ware nederigheid, bron van spirituele perfectie. Dromen dat we oesters oprapen of eten is een voorteken van pleziertjes en vriendschappen, en drukt tegelijkertijd de wens en ambitie uit om rijkdom en sociale positie te bereiken.