Stof

Symboliseert de dood van iets materieel, zoals een bedrijf of eigendom.