Doofheid

Geeft de wens aan om niet te luisteren. Als we doof zijn, geeft dit aan dat we weigeren de adviezen op te volgen die ons worden gegeven. Als een andere persoon doof is, is die persoon het die onze adviezen afwijst.