Uier

Als we ze vol melk zien, duidt dat op welvaart, rijkdom, overvloed en vruchtbaarheid.