Overstroming

Overstroming staat voor rijkdom, overvloed, onverwacht geld.