Monster

Betekent ongeluk en schande. Tegenstrijdige situaties die u in verwarring zullen brengen.