Zwak

Dromen over een lamme betekent moeilijkheden om je hoop, verlangens en grote teleurstelling te realiseren.