Priester

Bekennen: ijdelheid en trots. Een mis opdragen: vreugde en trouw. De hulstoliën met een kruis geven, betekent eer en verzoening.