Graf

Verlies van goederen, verlies van innige genegenheid of overlijden.