Trottoir

Over een trottoir lopen, zowel in dromen als in het echte leven, betekent in principe dat je binnen de gepaste grenzen bent voor de wandelaar, maar we zullen moeten zien wat we op die reis doen. Als we in de droom het trottoir op gaan, kan dit duiden op een mogelijkheid om hogerop te komen in een hiërarchie, hetzij professioneel, hetzij anderszins, en als we dromen dat we het trottoir afgaan, betekent dat het tegenovergestelde. Het kan een goed startpunt zijn voor het analyseren van alledaagse handelingen waarin we opereren en hoe we daarmee omgaan.